En inblick i belgisk tennis

0
Kristian Persson, Ullevi TK, Sigge Mladenovic, Tennis Stockholm,  och Magnus Ennerberg, KLTK
Kristian Persson, Ullevi TK, Sigge Mladenovic, Tennis Stockholm, och Magnus Ennerberg, KLTK

I början på november begav sig Sigge Mladenovic, Tennis Stockholm, Kristian Persson, Ullevi TK och Magnus Ennerberg, KLTK, till Belgien för att få en inblick i belgisk tennis.

Belgien är ett litet land både till ytan men även till antalet invånare, trots sin litenhet har de kontinuerligt lyckats producera tennisspelare på hög nivå. Kim Clijsters och Justine Henin är givetvis de spelare som sticker ut men även bakom dessa världsstjärnor så finns en tradition av att konstant producera spelare som når hög nivå på WTA och ATP. I dagsläget har de 10 herrspelare och 6 damspelare på topp 300 i världen, bland annat har de tre tjejer födda -94 som är topp 200 i världen.

Resan genomfördes med stöd från Mackes Fond och gruppen har tidigare besökt fransk och serbisk tennis på liknande studieresor.

Vi besökte:
Kim Clijsters Sports & Health Club där Kim Clijsters Academy hade sin verksamhet. Vi följde träningen med spelare från 7 års ålder upp till proffsnivå under en dag. Vi intervjuade ansvarige fystränaren samt några av coacherna. Vi hade även en nästan tre timmar lång sittning med Carl Maes, Clijsters tränare i cirka 10 års tid samt med stor erfarenhet inom spelarutveckling. Han jobbar nu som chef över akademins verksamhet.

Justine Henin Academy där vi följde träningen för deras spelare. Vi intervjuade ansvariga för akademin samt övriga coacher på plats. På båda akademierna var det en blandning av belgiska och utländska tränare och spelare.

Tennis Vlaanderen
Belgisk tennis är tydligt delad i två delar på förbundsnivå och vi besökte det ena förbundscentrat, Tennis Vlaanderen. De fungerar dels som ett heltidsupplägg för uttagna juniorer och proffs med boende, skolgång och träning i samma område. De fungerar även som en stödapparat för att hjälpa klubbarna med utvecklingen av de bästa spelarna i U12 och U10 samt som ett centrum för att bedriva deltids-träning eller läger med yngre spelare i deras del av landet som ingår i deras spelarutvecklingsprogram ”Kids Development Team”. Vi träffade här tränare med olika ansvarsområden; U12, U14, U18 samt hela vägen upp till Fed Cup-kaptenen. När vi refererar till ”förbundet” i texten nedan är det alltså detta förbund vi menar.

Nedan kommer vi redogöra de saker vi noterade under resan, notera att vi här inte lägger någon värdering i detta utan enbart försöker rapportera det vi upplevde. Vi har delat in det i Spelarutveckling, Tränarutveckling samt Struktur.

Som slutord kommer vi sedan ge exempel på saker som inspirerade oss att försöka implementera på hemmaplan.

Spelarutveckling


De jobbade väldigt tydligt med strukturerade utvecklingsmål och planeringar för spelarna. Förbundet började tidigt stötta hemmaklubben genom målsättningsdokument vad spelarna bör kunna i olika åldrar redan från 9 års ålder. Utifrån dessa dokument satte klubbtränaren mål för spelaren vad som var högprioriterat att jobba med i olika perioder.

Träningen på banan var väldigt tydligt planerad och målstyrd på alla ställen vi besökte, det fanns en tydlig tanke vad de skulle träna, hur de skulle träna det och varför de skulle träna det.

Teknisk träning var en viktig grund i spelarutvecklingen där fokus låg både på den slagmässiga tekniken men även i fotarbetsteknik i olika situationer. Det fanns tydlig koppling mellan fotarbetstekniken samt den fysiska träningen som genomfördes före och efter tennisen.

Fysträningen var högprioriterad och stod för en mycket stor del av den dagliga träningen. Fysträningen utgick från tennisens specifika krav och var tydligt genomtänkt. Rörlighetsträningen byggde på screening-tester där spelarna utifrån sina specifika behov jobbade med olika delar. Faciliteter för fysisk träning låg i hallarna och var designade för tennis.

Man jobbade väldigt tydligt med Play & Stay-konceptet och jobbade med de olika bollarna och banorna. De hade även tagit det en nivå till då de infört en ny baslinje för grön boll i U10 cirka 1 meter innanför vanliga baslinjen då de ansåg att banan blev för stor i U10. Förbundets Play & Stay-koncept var även kopplat till deras målsättningsdokument då de utifrån ålder, boll och bana prioriterade de saker som var lättast att träna i de olika stegen.

Tränarutveckling

På frågan vad som var viktigt för en coach svarade alla tre verksamheterna ”Open-minded”. De hade ett tydligt team-tänk där de ansåg att det var viktigt att vara öppen för att lyssna på andra samt att ta in ny information.

Tränarutbildningen ansågs viktig och på förbundet hade alla tränare högsta nivån av fem i deras tränarutbildning. Det tar 4-7 år med deltidsstudier att nå högsta nivån beroende på din bakgrund som spelare. Många av tränarna på förbundet hade erfarenhet från att ha spelat på professionell nivå. Fystränarna hade på alla ställen vi besökte en 4-årig heltidsutbildning i grunden.

På akademierna var tränarna från många olika länder och de såg det som en styrka att deras olika bakgrunder utvecklade gruppen. Tränarna hade även lite olika specialområden där någon var expert inom tekniska detaljer, någon var utbildad inom mental träning m.m.

Förbundet genomför 5-6 tränarseminarium årligen för att inspirera och vidareutveckla tränarna, drygt 200 tränare brukar närvara på dessa träffar. På dessa träffar kunde de använda både inhemska samt utländska föreläsare inom olika områden.

Alla verksamheterna var noga med att jobba med veckomöten för coacherna där de gick igenom dels träningen samt spelarnas utveckling. På förbundet hade de även individuella ”utvecklingssamtal” med coacherna varannan vecka då högsta ledaren tillsammans med teamets mentala coach satte upp mål för tränarens utveckling.

Det fanns en stor tilltro på implicit lärande och de försökte konstruera träningen därefter.

Struktur

Förbundet hade en väl utarbetad plan för spelarutveckling och hade en väldigt aktiv roll redan i Play & Stay-åldern då spelarna ”scoutas” genom tester i klubbar samt tävlingar. Utifrån detta så väljs spelare sedan ut som får möjlighet att medverka i Kids Development Team där klubbtränarna får mycket strukturell hjälp. Målet från förbundet är att utveckla tränaren som jobbar med spelaren. Spelarna får även möjlighet att medverka på läger 5-6 gånger per år samt en träning i veckan på centrat.

Förbundet börjar med föräldrautbildning i U8 ålder och har sedan en årlig träff med föräldrarna med olika teman. Föräldrarna får även möjlighet under året att närvara något pass på banan samt ställa frågor till förbundstränarna vid ett Q&A-möte.

För spelarna som sedan blev uttagna att medverka på förbundets träning på fulltid (tjejerna från 11-12 års ålder, killarna från 13-14 års) så fanns skola, träning och boende i samma område. Kostnaden för spelarna för detta var 60.000-80.000 kronor per år, stor ekonomisk investering från förbundet gjordes här för att möjliggöra denna satsning. De hade 5 coacher som jobbade med dam/tjej-spelare samt 5 coacher som jobbade med herr/pojk-spelarna. Tränarna var ansvariga för olika ålders-delar men de hjälptes åt på banan och jobbade som team.

För de spelarna som valde att spela på akademierna låg månadskostnaden mellan 20.000 och 30.000 kronor beroende på deras specifika upplägg.

För spelare som blev uttagna att medverka på förbundsträning och läger fanns stor flexibilitet från skolan vilket möjliggjorde träning även dagtid för de yngre spelarna.

Slutord:

Några av de saker som vi inspirerades av:

– Fysträningens höga status samt det väldigt tydliga tennis-tänket i deras fysträning.  Precis som i våra studie-resor till Frankrike och Serbien så är det tydligt att fysen är väldigt viktig. Den genomförs av mycket välutbildade tränare som både utgår från de tennisspecifika kraven som finns samt från spelarens ålder. De gör rätt saker i rätt ålder på rätt sätt.

– Förbundets styrdokument för spelarutveckling. Deras excel-dokument var det mest genomtänkta dokument vi sett där det blir väldigt tydligt för tränaren vilka saker som ska jobbas med i träningen samt enkelt för olika tränare samt spelaren att följa en röd tråd.

– Stort fokus på att utveckla tränarna. Förbundet jobbade tydligt med att det var viktigt att genom möten och dokument hjälpa tränarna att utvecklas. Deras interna jobb med att ha möten och tydliga mål för att utveckla tränarna kändes även spännande. Det öppna sinnet som nämndes var även tydligt då alla vi mötte var öppna med sitt tänk samt att de samtidigt blickade framåt för att lära sig nya saker.

– Carl Maes berättade om sitt jobb med Clijsters och att han hade jobbat väldigt mycket med att hela tiden skapa roliga lekar och tävlingar i träningen som utvecklade hennes teknik och taktik.

Föregående artikelStopp i kvarten för Ymer – nu väntar Orange Bowl
Nästa artikelIsak Arvidsson hälsning till Lidköpings TK: Stort jävla grattis och tack!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här